Eläinpolitiikka näkyvämmäksi! 

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöille tasavertaiset oikeudet yhteiskunnassa.

Työikäisille paremmat mahdollisuudet työnsaantiin.

Lasten ja nuorten puolia pidettävä!

Terveydenhuolto ja koulutus tärkeysjärjestyksessä etusijalle.

Vantaan talous paremmalle mallille!

 

Siinä muutama tärkeä syy, joiden vuoksi haluan osallistua yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Nyt olen ehdolla 2017 kunnallisvaaleissa Vantaalla.

Hanna2.jpg

Olen Hanna Mäkinen, 28-vuotias tieto- ja viestintätekniikan insinööriopiskelija. Asun Leppäkorvessa mieheni, kissamme ja kahden koiramme kanssa. Olen aktiivinen yhdistysihminen, harrastan kuvataidetta, käsitöitä, matkustelua ja laskettelua.

Tässä ensimmäisessä bloggauksessani käyn yleisluontoisesti läpi itselleni tärkeitä yhteiskunnallisia asioita ja miten ne liittyvät kunnallispolitiikkaan. Haluan tehdä Vantaasta entistä viihtyisämmän ja inhimillisemmän paikan asua.

 

Eläimet huomioon päätöksenteossa!

Politiikassa puhutaan liian vähän eläinten hyvinvoinnista. Olen maltillisen linjan eläinsuojelija eli en ole ajamassa eläintuotannon lakkauttamista, vaan parempaa kohtelua ja parempia elinoloja eläimille. Toki eläintuotteiden kulutusta on vähennettävä, jotta jää varaa maksaa tuotannon toteuttamisesta eettisemmin. Se on myös eduksi ihmisten terveydelle ja ympäristölle.

Eläinten asemaa yhteiskunnassamme tulee parantaa merkittävästi. Eläinsuojelurikoksista annetaan naurettavia tuomioita ja eläintenpitokieltorekisteri on vielä aivan lapsenkengissään. Kotimaista tuotantoamme tulee tukea ja kehittää entistä eläinystävällisemmäksi mm. kanavoimalla tukia eläinten kannalta parempia tuotantotapoja suosiviksi. Kivuliaiden toimenpiteiden, kuten kastraation ja nupoutuksen teko ilman kunnollista kivunlievitystä tulee kieltää. Terveydellisiä ongelmia aiheuttavaan jalostukseen ja pentutehtailuun tulee puuttua. Eläinten maahantuonnissa tulee valvoa, että Eviran määräyksiä oikeasti noudatetaan, jotta maamme eläintautitilanne saadaan pidettyä hyvänä. Kissojen pakollinen tunnistusmerkintärekisteri ja kielto päästää kissaa itsekseen vapaaksi parantaisi kissojen oikeusturvaa Suomessa ja olisi tehokas keino torjua yhtä maamme isoimmista eläinsuojeluongelmista. Vastava pakollinen rekisteri koirille olisi tehokas keino torjua pentutehtailua. Eläinsuojeluvalvontaa tulee kehittää tehokkaammaksi.

Tuen täysin rinnoin SEY:n ja Animalian Paras laki eläimille! -kampanjaa.

Tuottajia ei saa jättää yksin uudistusten vaatimien investointien kanssa, vaan yhteiskunnan ja alan teollisuuden on tultava siinä vastaan.

Kuntavaalit 2017

Kunnallisella tasolla eläinten hyvinvointiin liittyviä kysymyksiä ovat paikallisen eläinsuojelun taso, miten kunta huomioi asukkaiden kotieläinten pidon ja miten eläineettisyys otetaan huomioon tehtäessä hankintoja kunnan varoilla. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi eläinystävällisempiä vaihtoehtoja kouluruokailuun, koirapuistojen perustamista ja parantamista ja eläineettisen näkökulman huomioimista niitä koskevassa päätöksenteossa.

Maamme suurimmat eläinsuojelujärjestöt SEY Suomen Eläinsuojelu ja Animalia ovat listanneet Eläinpolitiikka-sivustollaan kunnallisvaaliteemoikseen lisätä julkisten ruokaloiden kasvispainotteisuutta ja erinäisiä toimenpiteitä eläinsuojeluvalvonnan parantamiseksi. Sitoudun edistämään näitä tavoitteita omassa kunnallispoliittisessa toiminnassani.

 

Vähemmistöjen oikeuksista huolehdittava

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen tasa-arvo ei toteudu vielä tämän päivän Suomessa. Maaliskuussa voimaan astuva tasa-arvoinen avioliittolaki on kohdannut vanhoillisemman väestönosan kiivasta vastustusta, mikä kertoo surullista kieltään monien suomalaisten syrjivästä suhtautumisesta seksuaalivähemmistöjä kohtaan. Kysyä sopii, millaista on vähemmistöön kuuluvan ihmisen arki tällaisen ilmapiirin vallitessa ja miten erilaiset yhteiskunnalliset päätökset vaikuttavat heidän oikeuksiensa toteutumiseen. Tasa-arvoinen avioliittolaki on hyvä askel eteenpäin, mutta tekemistä on vielä. Nykyinen lainsäädäntö kohtelee transsukupuolisia erittäin julmasti ja epäoikeudenmukaisesti. Translaki on korjattava mahdollisimman pian ihmisoikeuksia paremmin kunnioittavaksi ja intersukupuolisten lasten kosmeettinen (eli tarpeeton) "sukupuolta normalisoiva" kirurgia lopettaa.

Kunnallispolitiikassa tulee eteen kysymyksiä, joissa myös seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asema on huomioitava osana päätöksentekoa. Päätettäessä esimerkiksi terveydenhoidon, koulutuksen ja vapaa-ajan toiminnan kunnallisesta toteuttamisesta.

 

Perustulo ratkaisuna työelämän haasteisiin

Yhteiskunta toimii siten, että jokainen antaa omien voimavarojensa ja taitojensa mukaisen panoksen yhteiskunnan toimintaan. Sivistynyt yhteisö huolehtii heikommassa asemassa olevista ja työkyvyttömistä, mikä edellyttää työssä olevien osallistumista tähän muunmuassa verojen muodossa. Eli työtä täytyy tehdä paitsi itsensä, myös muiden hyväksi. Kannustavuudesta on pidettävä kiinni ja oman panoksen antamisen tulee olla kannattavaa.

Tällä hetkellä pienituloiset sinnittelevät yhteiskunnan tukiviidakossa, joka tuo byrokraattisuudellaan valtavasti lisäkustannuksia yhteiskunnalle ja heikentää pienituloisen mahdollisuuksia ottaa palkkatyötä vastaan. Oltuani itsekin elämäni aikana milloin pienituloisena palkansaajana, milloin opintotuen varassa, työttömänä, yrittäjänä ja sairaslomalla, kannatan Vihreiden kustannusneutraalia perustulomallia, josta ei aiheudu lisäkuluja yhteiskunnalle.

Mikäli omista tuloista riippumatta tilille kolahtaa kerran kuussa 560 euroa, voi paljon turvallisemmin mielin ottaa vastaan myös erilaisia määräaikaisia ja keikkatöitä. Perustulo helpottaisi monen vakituisessakin työssä pienellä palkalla sinnittelevän elämää, samoin kuin kausityöntekijöiden, yrittäjien ja oikeastaan kenen tahansa täysi-ikäisen suomalaisen elämää. Meneillään olevassa perustulokokeilussa on saatu hyviä kokemuksia siihen mukaan arvotuilta.

Kunnallispolitiikassa päätetään paikallisella tasolla monista työllistämiseen liittyvistä kysymyksistä. Haluan olla omalta osaltani mukana edistämässä sitä, että ihmisiä saadaan oman työuran alkuun ja takaisin työelämään. Tämä tukee osaltaan myös kunnan talouden kehittämistä parempaan suuntaan.

 

Lasten ja nuorten asema turvattava

Lasten ja nuorten hyvinvointiin tulee panostaa ja tukea heidän mahdollisuuksiaan vaikuttaa omiin asioihinsa. Nuoria ei saa jättää painimaan yksin elämänsä haasteiden kanssa, vaan koulujen ja vapaa-ajan harrastusten ohessa on tehtävä monentasoista työtä nuorten tukemiseksi ja tarvittaessa oikeanlaisen avun piiriin saattamiseksi. Sosiaaliset harrastukset ovat tehokas keino ehkäistä syrjäytymistä ja koulun ohella kehittävät nuoren taitoja elämässä pärjäämiseen.

Kunnallispolitiikassa käsitellään hyvin paljon lasten ja nuorten elämään liittyviä asioita. Tässä asiassa haluan olla heidän puolellaan, edistää lasten tasavertaisuutta ja hyvää kohtelua. Esimerkiksi marraskuussa esillä ollut ehdotus Vantaan päiväkotien aamiaisen maksullisuudesta työttömien lapsille on mielestäni järkyttävä. Päiväkodissa olevat lapset ansaitsevat tasapuolista kohtelua!

 

Terveydenhuolto yhteisön turvana

Terveellinen ravitseva ruoka, katto pään päällä ja terveys ovat ihmiselämän peruspilareita. Ihmisyhteisön tavoitteena taas on huolehtia kaikista yhteisön jäsenistä.

Yhteiskunnan peruspilari on toimiva terveydenhoito, jonka tavoitteena on ylläpitää väestön terveyttä ja ennaltaehkäistä sairauksien puhkeamista. Huonosti voivat ihmiset eivät kykene pitämään huolta itsestään ja toisistaan. Tämän vuoksi terveydenhuollon laadun tulisi olla viimeinen asia, mihin kohdistetaan säästöjä ja leikkauksia. Valitettavasti Suomessa on jo vuosia vallinnut täysin päinvastainen trendi. Aika näyttää, tuoko sote parannusta asiaan. Joka tapauksessa, kannatan vahvasti toimia, joilla parannetaan terveydenhoitoa, painotuksena erityisesti nopea kuhunkin tilanteeseen sopiva avunsaanti ja ennaltaehkäisevä hoito.

 

Sitten ne talousasiat!

Vantaan taloudellinen tilanne on hyvin haasteellinen ja tiedostan monien tavoitteideni vaativan kunnalta investointeja toteutuakseen. Tämän vuoksi tuen lämpimästi toimia kunnan taloudellisen tilanteen parantamiseksi, kunhan ne eivät ole turhan lyhytnäköisiä ja pois heikoimmassa asemassa olevilta. Yhtenä mahdollisuutena näen kunnalle rahaa tuottavien palveluiden ja yritysosakkuuksien lisäämistä. Tällä keinolla saadaan myös luotua uusia työpaikkoja. Nykyinen yksityistämistrendi vie tulot pois valtiolta ja kunnilta ja johtaa pahimmillaan suomalaisille hyvin oleellisten omistuskohteiden, kuten sähköverkon ja maanteiden päätymiseen ulkomaiseen omistukseen.